Dagbehandling · Jylland · Specialundervisning

 

Godkendelse

Dagskolen på Tvind er godkendt som dagbehandlingstilbud efter Servicelovens § 52 stk. 3. Holstebro Kommune fører tilsyn.

Dagskole på Tvind tilbyder et rummeligt dagbehandlingstilbud i Holstebro Kommune for unge som har brug for et særligt tilrettelagt skoletilbud i et positivt internationalt miljø.

 

Hvad er dagbehandling?

Dagbehandling er en skoleform for elever, som ikke kan rummes i folkeskolen eller på en specialskole. Dagbehandlingstilbud kan fx være interne skoler på opholdssteder.

​Dagbehandlingstilbud følger de almindelige bestemmelser i Folkeskoleloven ift. hvor mange timer eleverne skal være i skole, hvad de skal undervises i m.m. Der bliver dog taget individuelle hensyn og kan søges forskellige dispensationer for elever i dagbehandlingstilbud.

​Dagskolen på Tvind tilbyder således en specialiseret indsats hvor undervisning, socialpædagogik og behandling integreres i ét tilbud.

 

Individuelt fokus

Dagskolen på Tvind tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, potentialer og vanskeligheder. Gennem socialt samvær i trygge rammer får eleven den selvtillid, der skal til for at opnå faglig dygtighed.

Undervisningen på Tvind har samme timetal og samme fag om i folkeskolen, men undervisningen er individuelt tilrettelagt for hver enkelt elev. De fleste elevers som starter på Dagskolen har store psykosociale udfordringer, som ofte skal løses individuelt. Derfor tilpasses indlæringsmetoder, klassestørrelse og undervisningsplan til den enkelte.

 

Tæt samarbejde med eleven hjem / bosted

Dagskolen på Tvind arbejder tæt sammen med eleven bagland om den enkelte elevs udvikling.

Skolen optager også dagelever fra lokalområdet.

Dagbehandlingstilbud med masser af aktiviteter.

[ · Tilbud]

  • 7. – 10. klasse
  • Dagbehandlingstilbud
  • Individuelle STU forløb
  • Undervisning af HF enkeltfag
  • Ressourceforløb

[Tilbud fra Dagskolen i Tvind]

Skoletilbud · 7. – 10. klasse

Folkeskolens Afgangsprøver

STU af høj kvalitet

Der tages udgangspunkt i maksimalt at udnytte den enkelte elevs udviklingspotentialer

Dagbehandlingstilbud

Rummeligt dagbehandlingstilbud i Holstebro Kommune

Ressourceforløb / Modningsår

Et ressourceforløb bliver aftalt med Jobcentret for den pågældende elev

Naturfag – fysik og kemi kurser

Kurser i vores eget fysik / kemi lokale

HF enkeltfag privatist

I samarbejde med Ungdomshøjskolen PTG