STU tilbud af høj kvalitet · Individuelt fokus

Dagskolen på Tvind, tæt på Holstebro, har mange års erfaring med STU tilbud for dagelever med kørselsordning.

Vi har også 3 botilbud, Botilbuddet ITP, Botilbuddet DNS og Botillbuddet PTG på stedet, hvis man vil kombinere et STU-forløb med et botilbud.

Om STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Unge som ikke kan tage en ungdomsuddannelse, fx på teknisk skole, fordi de har psykosociale eller andre udfordringer som gør, at de ikke kan trives der, kan få bevilget en STU uddannelse.

Det er UU vejlederen i din kommune, som sammen med eleven, indstiller til STU tilbud. Hvis den bliver bevilget, laves en plan for hvor eleven skal tage STU uddannelsen, og hvilke mål der skal arbejdes med.

Du kan tage STU uddannelse på Dagskolen på Tvind.  Dit STU tilbud bliver tilpasset sådan at det passer til lige netop til den enkelte.

 

Eleven i fokus – vi tilpasser uddannelsen til eleven, og ikke omvendt

Det er således tale om en reelt “særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”, hvor der tages udgangspunkt i maksimalt at udnytte den enkelte elevs udviklingspotentialer, i stedet for at lade dem følge en ikke-optimal fælles undervisning, med lavt niveau. Det er tale om helt skræddersyede forløb, for at sikre den optimale udvikling, med stor respekt for hver elevs individuelle styrkesider, ønsker og behov.

 

Praktikcenter Tvind

På Tvind har man som STU elev mulighed for at være med på mange forskellige produktioner. Vi tager udgangspunkt i hvad den enkelte elev gerne vil i gang med, og så bygger vi videre derfra. Det kan fx møllepasning (på Tvindkraft), byggeri eller madlavning. Her går STU eleverne sammen med uddannede håndværkere og fagfolk og får rigtige arbejdsopgaver ligesom på en hvilken som helst anden arbejdsplads.

 

Fokus på praktiske færdigheder

Undervisningen på produktionerne på Tvind er det man kalder erhvervsrettet. Det betyder, at man som STU elev opnår direkte kompetencer, som kan anvendes senere i anden uddannelse eller beskæftigelse indenfor det håndværksmæssige eller praktiske felt.

For at blive dygtig til håndværksmæssige og praktiske ting har man brug for at øve sig. Man er nødt til at prøve igen og igen, før man bliver god til det.

Det er dejligt, at være med på en produktion. Som STU elev er man med til at lave noget, og man kan med det samme se resultatet af det udførte arbejde. At producere giver en god selvtillid og et godt selvværd, fordi man opdager, hvad man er i stand til.

Hverdagen i produktionerne er en god arbejdsform. Det er for de fleste en positiv oplevelse at udføre nogle arbejdsopgaver sammen med de andre. Det kan være opgaver, hvor vi sammen skal anstrenge os og klare noget, der er svært. Når dagen er slut, kan vi nyde resultatet af vores arbejde.

 

Studierejser er en mulighed


Vi lærer meget at af fjerne blikket fra vores egen navle, og ved at komme ud i den store vide verden. Horisonten bliver udvidet –  det vil sige at vi ser og oplever mange nye ting som vi aldrig ellers ville kunne forestille os. Det gør at man vokser som person, man bliver klogere på sig selv, mere selvsikker og måske modigere.

Som STU elev er der mulighed for at deltage i dagskolens studierejser.

 

Mulighed for at opgradere eller forbedre et par 9. klasses fag

For de der har mod på det, er det mulighed for at læse et eller flere fag på 9. eller 10. klasses niveau. Undervisningen foregår på små hold og i den enkelte elevs tempo.

Fritidsinteresse i din STU plan

Fritidsinteresser kan indgå i en STU Plan. Fx fitness, brætspil eller andre klubaktiviteter “ude i byen”. Det gælder fx hvis din STU plan indeholder mange mål indenfor social træning.

 

Undervisning i små klasser – gode relationer

Vi går for det meste sammen i små grupper med en lærer og to – tre unge. Vi har det godt sammen i gruppen og der bliver mulighed for at gå og snakke om alt muligt. Vi behøver ikke at forholde os til en masse mennesker og kan koncentrere os om den opgave, vi skal klare sammen.

En vigtig del af undervisningen i produktionerne er en tæt kontakt til en lærer, som eleven kan stole på og som tager sig tid til de enkelte elever, og deres forskellige problemer. Læreren viser eleverne stille og roligt, hvordan tingene skal gøres. Alle kan spørge om alt og ingen behøver være bange for, at der er andre, der griner eller mobber.

Mange af vores elever har haft mange nederlag før de er startet hos os. De føler, at de ikke duer til noget. For mange af dem er en hverdag i produktionerne, et vendepunkt for dem. Stille og roligt ser man resultatet af sit arbejde og får en masse succesoplevelser. Det er et langt sejt træk at skifte identitet fra at være den, der ikke duer til noget, til at være den, der er dygtig til noget.

 

Kvalifikationsbevis

Når STU eleven er færdig med sin uddannelse hos os, har vedkommende således fået vendt det negative billede de eventuelt har haft af sig selv og fået opbygget både selvværd og selvtillid. Det er et nødvendigt fundament for at kunne komme videre i livet.

Efter endt STU uddannelse uddeles et Kvalifikationsbevis, hvor elevens kvalifikationer, både faglige og sociale, listes op og beskrives.

STU individuelt tilrettelagt / STU solist

Studierejser er en mulighed

STU individuelt tilrettelagt forløb, en slags STU solist uddannelse.

Download STU Pjece

Download “Life Skills” Pjece

Der tages udgangspunkt i maksimalt at udnytte den enkelte elevs udviklingspotentialer, i stedet for at lade dem følge en ikke-optimal fælles undervisning, med lavt niveau.

Praktikcenter Tvind

  • Pasning af have, park og skov
  • Gartneri – grønsagsproduktion
  • Pasning af høns og heste
  • Madlavning og servering
  • Byggeprojekter
  • Pedelopgaver
  • Musikstudio
  • Grafisk design
  • Kunst og personlig pleje
  • Pasning af Tvindkraft

Undervisningen på produktionerne på Tvind er det man kalder erhvervsrettet. Det betyder, at man som STU elev opnår direkte kompetencer, som kan anvendes senere i anden uddannelse eller beskæftigelse indenfor det håndværksmæssige eller praktiske felt.

[Tilbud fra Dagskolen i Tvind]

Skoletilbud · 7. – 10. klasse

Folkeskolens Afgangsprøver

STU af høj kvalitet

Der tages udgangspunkt i maksimalt at udnytte den enkelte elevs udviklingspotentialer

Dagbehandlingstilbud

Rummeligt dagbehandlingstilbud i Holstebro Kommune

Ressourceforløb / Modningsår

Et ressourceforløb bliver aftalt med Jobcentret for den pågældende elev

Naturfag – fysik og kemi kurser

Kurser i vores eget fysik / kemi lokale

HF enkeltfag privatist

I samarbejde med Ungdomshøjskolen PTG