Skoletilbud · 7. – 10. klasse · Folkeskolens Afgangsprøver

 

Dagskolen på Tvind tilbyder særligt tilrettelagt undervisning på 7. –10. klasse, med mulighed for at aflægge Folkeskolens Afgangprøver i samarbejde med lokale skoler.

 

Elevgruppen

Skolens elevgruppe er traditionelt international. Eleverne har forskellig social og kulturel baggrund. Nogle elever er ressourcestærke og har et ønske om en anden slags skolegang end den sædvanlige, med flere muligheder og udfordringer. Andre elever har lidt mange nederlag i de almindelige skoletilbud, er trætte af at gå i skole og har brug for et anderledes skoletilbud.

 

Eleverne kan her udover inddeles i to kategorier:

  1. Dagelever fra Botilbuddet PTG på Tvind, socialpædagogiske opholdssteder beliggende i omkringliggende kommuner  og andre elever i dagbehandling fra eksempelvis andre opholdssteder end de ovenfor nævnte.
  2. Dagelever fra oplandet og de omkringliggende kommuner, hvis forældre ønsker at deres børn skal opfylde undervisningspligten på Dagskolen i Tvind.

 

Klasserne

Eleverne er inddelt i forskellige linjer eller klasser som passer til deres faglige niveau.

Sammensætningen af klasserne kan ændre sig efter elevtilgang og pædagogisk skøn. Skolen udnytter fordelene af at have såvel ressourcesvage som stærke elever i den samme klasse. Skolen har mulighed for, ud over skolens i forvejen særlige program, at tilbyde specialundervisning for de elever, der måtte have behov for dette.

Til hver klasse er der i princippet to lærere, hvoraf den ene er klasselæreren. Organiseringen er dog altid fleksibel i forhold til den aktuelle elev- og lærersituation.

Skolens lærerstab dækker desuden faglig kapacitet til undervisning i musik, teater, kunst, naturfag, værkstedsfag og sport. Skolen har et godt samarbejde med Det Nødvendige Seminarium og har mange praktikanter i form af lærerstuderende herfra. 

Dagskolen på Bustrup fungerer som intern skole. Skoletilbud for opholdssted, med velfungerende helhedsløsning.

[ · Download “Undervisningstema”]

[ · Tilbud]

  • 7. – 10. klasse
  • Dagbehandlingstilbud
  • Individuelle STU forløb
  • Undervisning af HF enkeltfag
  • Ressourceforløb

[Tilbud fra Dagskolen i Tvind]

Skoletilbud · 7. – 10. klasse

Folkeskolens Afgangsprøver

STU af høj kvalitet

Der tages udgangspunkt i maksimalt at udnytte den enkelte elevs udviklingspotentialer

Dagbehandlingstilbud

Rummeligt dagbehandlingstilbud i Holstebro Kommune

Ressourceforløb / Modningsår

Et ressourceforløb bliver aftalt med Jobcentret for den pågældende elev

Naturfag – fysik og kemi kurser

Kurser i vores eget fysik / kemi lokale

HF enkeltfag privatist

I samarbejde med Ungdomshøjskolen PTG