HF enkeltfag privatist · HF på din måde


Du kan studere HF enkeltfag på skolen, hvor du vil være på et lille hold som studerer og læser opgaverne sammen, med vejledning af lærerne på Dagskolen.

Du bliver tilmeldt som netkursist på VUC i Holstebro, hvor du vil gå til eksamen. Du vil typiske kunne nå at tage 3 – 4 fag per skoleår, afhængig af hvor studie-minded du er, tidligere erfaring osv. Mange elever har taget en fuld HF på tre år, samtidig med at de har nået at deltage i studierejser, praktiske projekter, teateropsætning, sportsprogrammer osv.

 

I samarbejde med Botilbuddet PTG

PTG og Dagskolen er i praksis to sider af samme sag. Det vil sige at tilsammen udgør PTG og Dagskolen en kostskole med spændende programmer fra tidlig morgen til sen aften. Mange af de elever som bor på Botilbuddet PTG på Tvind tager HF enkeltfag.

Nogle internationale elever har taget en HF over fire år, hvor de har brugt det første år på at lære dansk, og så tre år på at tage HF fagene.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig løbende fra august og frem til 1. oktober hvis du skal vintereksamen, og frem til 1. februar hvis du skal til sommereksamen.

 

Opholdsstedet Jupiter – kun for piger
Danmarks flotteste opholdssted har også superflotte værelser!

[ · Netbaserede HF fag]

 • Dansk A
 • Matematik A, B eller C
 • Engelsk A, B eller C
 • Historie B
 • Religion B eller C
 • Psykologi B eller C
 • Samfundsfag B eller C
 • Filosofi C
 • Tysk B eller C
 • Biologi C
 • Geografi C
 • Kemi C
 • Billedkunst C

[Tilbud fra Dagskolen i Tvind]

Skoletilbud · 7. – 10. klasse

Folkeskolens Afgangsprøver

STU af høj kvalitet

Der tages udgangspunkt i maksimalt at udnytte den enkelte elevs udviklingspotentialer

Dagbehandlingstilbud

Rummeligt dagbehandlingstilbud i Holstebro Kommune

Ressourceforløb / Modningsår

Et ressourceforløb bliver aftalt med Jobcentret for den pågældende elev

Naturfag – fysik og kemi kurser

Kurser i vores eget fysik / kemi lokale

HF enkeltfag privatist

I samarbejde med Ungdomshøjskolen PTG