Dagskolen på Tvind · En anderledes skole

 

Dagskolen på Tvind er en anderledes skole med mange aktiviteter. Vi har fokus på hver elevs individuelle udvikling, fokus på fællesskab og sammenhold, og fokus på international solidaritet.

Dagskolen på Tvind er et tilbud til fortrinsvis unge over 16 år der vil nyde godt af et aktivt og positivt skolemiljø midt i det internationale skolecenter Tvind. Nogle af lærerne er studerende ved Det Nødvendige Seminarium. 

 

Anderledes elevsammensætning

Mange af eleverne på dagskolen kommer fra Botilbuddet PTG (Praktisk Teoretisk Grunduddannelse) som er et godkendt botilbud for voksne på Tvind. Botilbuddet PTG har også scholarship-elever fra hele Europa. Andre elever kommer fra lokalområdet, fx fra opholdssteder i omegnen. Dagskolen er således en lille skole hvor unge med forskellige slags baggrund og forudsætninger går i skole sammen – og hænger sammen i tykt og tyndt. Sammenhold på trods af social diversitet er noget vi arbejder målrettet med.

Ved skoleårets start lægges en individuel studieplan for hver enkelt elev med mål og delmål. Eftersom at eleverne kommer fra vidt forskellige forudsætninger og har vidt forskellige planer for uddannelse og personlig udvikling stiller det store krav til lærerne, som skal sørge for, at den brogede elevflok får meget ud af undervisningen. Differentiering er et væsentlig aspekt i vores undervisning, og hver elev har kontrol med at  niveau og tempo passer til dem.  Samtidig ser vi den anderledes elevsammensætning som en styrke på vores skole. Eleverne lærer meget om respekt og  ligeværd i praksis.

 

Anderledes lærere

Lærerteamet hjælper med at lægge planer, løse og rette opgaver og holde fast i ambitionerne. Nogle elever har vanskeligt ved at overskue deres skolearbejde og skal have meget støtte, andre er meget selvhjulpne og bruger lærerne som vejledere og konsulenter.

Vi er vant til at lave spændende undervisning for dem som ellers har opgivet at gå i skole, og holder af udfordringer.

 

Sådan kan programmet og aktiviteterne på skolen beskrives meget kort. Eleverne skal blive dygtige på Dagskolen. De skal udvikles inden for alle livets områder – fagligt, personligt og socialt. Derfor skal der være gang i den, med masser af udfordringer, store som små.

Vi holder meget af en god balance mellem trygge rutiner og spontane påfund. Dejlige boller til formiddagspausen. En hurtigt aftalt tur til stranden for at afprøve en nybygget drage. Årsprogrammet skal være udfordrende, dagligdagen velfungerende og lærerne på dupperne for at vi kan skabe et godt fælles indlæringsklima hvor den enkelte trives og udvikles. Derfor er Dagskolen på Tvind en anderledes skole.

Opholdsstedet Udsigten ligger på Salling.

Praksis og teori går hånd i hånd

Fællesskab og rejser er en del af skolens formål

Friske lærere med mange idéer

Vi er vant til at lave spændende undervisning for dem som ellers har opgivet at gå i skole

SOCIAL DIVERSITET
Sammenhold på trods af social diversitet er noget vi arbejder målrettet med. Vi ønsker at bidrage til et åbent, moderne samfund.

DIFFERENTIERING
Differentiering er et væsentlig aspekt i vores undervisning, og hver elev har kontrol med at niveau og tempo passer til dem.

Kære anbringelses-konsulenter, socialrådgivere og samarbejdspartner.

COVID-19 virus har stillet os alle i en vanskelig situation, som vi ikke før har oplevet. Der er brug for, at vi passer på hinanden, og der er brug for, at vi i solidaritet med de svage, både i vores eget samfund og i resten af verden, gør alt vi kan for at komme på den anden side. Vi er dog klar over, at mange er berørt af dette og at det kan have store fatale konsekvenser, hvis der ikke bliver reageret på de råb om hjælp der kommer fra både hele familier enkeltpersoner.

 

Hvis der er brug for det, vil vi meget gerne hjælpe! Vi sidder klar på telefonen med gode råd og et tilbud om aflastning eller botilbud – både med det samme og på sigt.

 

For at høre mere om hvad vi kan tilbyde i Dagskolen, opholdsstedet og Botilbuddet PTG, kan vi kontaktes på følgende telefonnumre eller på mail: Socialraadgiver@Tvind.dk.