[Fag og planer]

Fagrække

Med hensyntagen til den enkelte elevs indlæringsforudsætning

Ugeskema & Individuelle Planer

Fast skema men med fokus på individuelle hensyn til hver elev

Eksamen, prøver og bevis

Alle skal føle de har lykkes