Lærerråd med højt fagligt niveau · Ambitiøse lærere

 

Lærerrådet er en skøn blanding af garvede lærere med masser af erfaring og udholdenhed og unge entusiastiske nybegyndere med mange idéer og store mængder af energi, fx lærerstuderende ved Det Nødvendige Seminarium (DNS).

 

Godt rustede til opgaven

Fleksibilitet, alsidighed, respekt for den enkelte og tålmodighed er afgørende faktorer ved tilrettelæggelsen af skolens undervisningstilbud. Hovedkravet til lærerne er først og fremmest evne til indlevelse, entusiasme og vilje til at beskæftige sig med og søge elevens problemer løst – faglige såvel som sociale.

Fagligt sigter lærerne højt, og målet er, at alle elever som overhovedet kan, aflægger prøver på så højt et niveau som muligt.

Lærerne arbejder sammen, som regel to i en klasse. Vi satser på et tæt samarbejde mellem de enkelte lærere samt hele lærerkollegiet sammen. Dette samarbejde ser vi som en forudsætning for at opnå de bedst mulige resultater hos alle eleverne.

Skolen er også øvelsesskole for Det Nødvendige Seminarium, og har stor gavn af lærerstuderende som er i praktik i længere perioder ad gangen.

 

Løsningsorienteret lærerråd

Lærerne har høje ambitioner på elevernes vegne og er gode til at finde på løsninger – også når det er svært. Lærerne holder fast i at Dagskolen skal have et sundt ungdomsmiljø uden alkohol og stoffer – et sted, hvor ingen opgives og smides ud.

Lærerne og eleverne finder i fællesskab løsninger på problemer. Lærerne går i meget store sko og holder fast og bliver ved.

Stærkt lærerråd med mange kompetencer

Daglig leder Birthe Nørskov

Stærkt lærerråd med mange kompetencer

Kenneth Krarup

Lærerne har høje ambitioner på elevernes vegne og er gode til at finde på løsninger – også når det er svært.

Opholdsstedet Jupiter – kun for piger

[Elever, lærere og stedet]

Social diversitet

Respekt og rummelighed kendetegner miljøet på skolen

Læs Mere

Ambitiøse lærere

Lærerne har høje ambitioner på elevernes vegne og gode til at finde løsninger

Læs Mere

Praktikanter fra DNS

Dagskolen fungerer som øvelsesskole for vores nabo, DNS

Læs Mere