Social Diversitet · Inklusion · Mangfoldighed · Struktur

 

Dagskolen er en lille skole hvor der tages udgangspunkt i hver enkelt elevs styrker og potentialer.

Skolen gør brug af de mange erfaringer der er høstet på Tvind i gennem mange års skolevirksomhed. Programmet indeholder mange elementer i denne tradition: Der er praktisk og teoretisk undervisning. Der er horisontudvidelse i form af studierejser til nær og fjern. Der er fokus på fællesskab og godt kammeratskab. Der er solidarisk humanisme og socialt engagement – og ikke mindst: social diversitet.  Vi bestræber os på, at der skal være plads til alle.

 

Social diversitet

Eleverne kommer dels fra Botilbuddet PTG, som er et botilbud beliggende på Tvind, og fra opholdsteder i Holstebro og omegn. Skolen er skræddersyet til disse elever, og samarbejder i høj grad sammen med elevernes ”bosteder” om programmet og om den enkelte elevs udvikling.

Nogle af eleverne er ganske almindelige velfungerende teenagere, andre er ”børn af vanskelige forældre” og har personlige, sociale og end dog psykiske problemer. Nogle har været på kant med loven, men ikke i udpræget grad. Respekt og rummelighed kendetegner miljøet på skolen, og vi arbejder aktivt på at skabe en positiv ungdomskultur med høj social diversitet.

 

Rammer

Der er nogle få rammer som alle skal overholde:

  1. Du skal deltage aktivt i skolens program.
  2. Du må ikke ryge hash eller tage andre euforiserende stoffer.
  3. Du må ikke drikke alkohol.
  4. Du kan ikke blive smidt ud.

Indenfor disse rammer udfolder livet på Dagskolen sig.

 

Planlægning og evaluering

Fagligt står eleverne meget forskelligt, nogle har meget at indhente pga. forsømt skolegang , andre skal i gang med at lære dansk, atter andre er på fuld fart frem mod en akademisk karriere, og er i gang med at tage HF enkeltfag som selvstuderende.

Ved skoleårets start fastlægges målene for hver enkelt elev, og planen for hvor meget der skal nås uge for uge, er elevens styringsredskab. Ansvar for egen læring er noget vi tager alvorligt. Læreren er elevens medsammensvorne når det gælder opfyldelsen af planen – det er en lang proces at lære planlægning og evaluering og de fleste af eleverne har brug for lærerens kontante opbakning.

Hver  fredag er der statusmøde hvor vi sammen hører hvordan det står til med hver enkelt elevs resultater – og planer frem over.

 

Alle mand i én stor stue

Der er ingen opdeling af klassetrin. Alle eleverne sidder i det samme store, lyse lokale med udsigt over store dele af Tvind.

Klasseværelset er udstyret med godt wifi, interaktiv tavle, en dejlig brændeovn der spreder varme og hygge, en café hvor man kan få te og kaffe hele morgenen, et veludstyret bibliotek og ikke mindst ”lærernes bord” hvor eleverne altid kan få hjælp – med konkrete opgaver, med planlægning, med personlige problemer eller andre ting.

Lige ved siden af den store klasse er en TV stue med DVD og video – her kan man se de film der knytter sig til studieopgaverne. Der er også en læsestue, vores ”stillekupé”, som er indrettet med bløde lænestole – her kan man læse i fred og ro.

På skolens områder findes også et stort kunstlokale, en teatersal og en sportshal. Skolen har transportmidler sådan at hele klassen kan tage på udflugt sammen.

 

Lærerne

Lærerkollegiet består dels af inkarnerede lærere med mange års erfaringer, dels af unge lærere med masser af gå-på-mod og vilde idéer. En rigtig god kombination. Der er ingen tvivl om hvem som lægger stilen på skolen, og hvem der stiller de rigtige krav: det gør lærerne.

De unge lærere er i høj grad praktikanter fra Dagskolens nabo: Det Nødvendige Seminarium. Dagskolen er således DNS’ øvelsesskole.

 

Programmet

Liv, lyst og lærdom – sådan kan programmet beskrives meget kort. Eleverne skal blive dygtige på Dagskolen. De skal udvikles indenfor livets alle områder – fagligt, personligt og socialt.

Årsprogrammet skal være udfordrende, målene tilpas krævende, dagligdagen velfungerende og lærerne på dupperne for at vi kan skabe et godt fælles indlæringsklima hvor den enkelte trives.

Skolen har, foruden de storslåede oplevelser som årsprogrammet byder på, en rigtig god dagligdag, et fast pulsslag, der urokkeligt og forudsigeligt tikker fremad, time for time, dag for dag.

 

Ugestruktur

Det er dagsstrukturen og ugestrukturen der giver eleverne et fast holdepunkt. Med afsæt i dette faste holdepunkt kan mange af dem roligt kaste sig ud i store udfordringer såsom studierejser, teateropsætninger og ballonflyvning.

Andre elever føler sig mere trygge ved at holde sig til de små udfordringer ugestrukturen giver dem, og det kan også lade sig gøre. På denne måde kan skolen tilgodese alle elevers individuelle behov.

 

Respekt og rummelighed kendetegner miljøet på skolen, og vi arbejder aktivt på at skabe en positiv ungdomskultur med høj social diversitet

Opholdsstedet Jupiter – kun for piger

Mange forskellige slags mennesker

Opholdsstedet Jupiter – kun for piger

[Elever, lærere og stedet]

Social diversitet

Respekt og rummelighed kendetegner miljøet på skolen

Ambitiøse lærere

Lærerne har høje ambitioner på elevernes vegne og gode til at finde løsninger

Praktikanter fra DNS

Dagskolen fungerer som praktikskole for vores nabo, DNS