Global Goals undervisning · International Solidaritet

 

Solidarisk humanisme

Eleverne lærer også at udføre og organisere frivilligt solidarisk humanistisk arbejde i Danmark og i verden. Fx

  • Indsamling til Dansk Flygtningehjælp
  • Uddeling af “Verdens Bedste Nyheder”
  • Indsamling til HIV/AIDS bekæmpelse i Afrika
  • Træplantningsaktioner
  • Organisering af aktiviteter for børn og unge fra lokalområdet.
  • Praktiske projekter på studierejserne, fx organisering af en sportsdag for flygtningebørn eller anlægning af en køkkenhave for forældreløse børn.

Gode oplevelser for begge parter. For dem som er vant til at se på sig selv som den der har brug for hjælp, er det godt at opdage at man kan gøre noget for andre. Det gør godt at gøre godt!

Global Goals · Verdensmålene

Verdensmålene for en bæredygtig udvikling er også noget vi beskæftiger os med i det daglige, som en naturlig del af studier af fag, morgensamlinger, praktiske projekter og anden undervisning.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er 17 mål, der tilsammen skal sætte os på kurs mod en mere bæredygtig fremtid, hvor ingen lades i stikken.

For hver måned i Årsprogrammet for Dagskolen kan man se, på hvilken måde vi vil arbejde med Verdensmålene.

Opholdsstedet Jupiter – kun for piger
Danmarks flotteste opholdssted har også superflotte værelser!

Verdensmålene

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Verdensmålene fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

[Dagskolens Program]

Årsprogram

Ungdomsuddannelse med oplevelser for livet

Højdepunkter

Gode oplevelser giver glede og stimulerer nyskerrigheden

Global Goals

Vi setter verdensmålene på skoleskemaet