Årsprogram · Årsplan · Kalender

Skoleåret gennemføres efter den lagte årsplan / årskalender

Skoleåret gennemføres efter det lagte årsprogram hvor en række større og mindre begivenheder er beskrevet. Hver måned har en overskrift sådan at forskellige temaer bliver behandlet i løbet af året.

Klasserne har en årlig studierejse samt en række temauger, som bl.a. indeholder en uges kreativ produktion, en uge med indsamling af midler til et hiv/aids-oplysningsprojekt i Afrika, en uge med sport og sundhed som afsluttes med et stort sportsstævne, erhvervspraktik, mm.

Eleverne deltager også i Efterårskoncert, Vinterkoncert, Sommerteaterstævne m.m. dvs. vi tilbyder et tradtionelt skoleprogram på Tvind.

Årsprogrammet forholder sig også til FN’s verdensmål, og aspekter fra disse inddrages i undervisningen således at vi hele året i gennem bevarer et globalt udsyn med lokal forankring.

 

Formålet med temaugerne er:

  • At give eleverne mulighed for at arbejde med et overordnet tema i en længere periode (de humanistiske fag og naturfag)
  • At give eleverne en mere projektorienteret undervisning med vægt på det kreative/praktiske (de praktiske/musiske fag)
  • At give eleverne nogle fællesoplevelser på tværs af klassetrin (samfundsfag og historie)
  • At give eleverne mulighed for fordybelse i emner som optager dem
  • At give eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med fænomener, som ligger udenfor skolestuens fire vægge, i et tværfaglig forløb, og opleve, at læring kan foregå på mange måder. “Verden er vores klasseværelse”.

 

[Dagskolens Program]

Årsprogram

Ungdomsuddannelse med oplevelser for livet

Højdepunkter

Gode oplevelser giver glede og stimulerer nyskerrigheden

Global Goals

Vi setter verdensmålene på skoleskemaet