Fagrække · Læseplan · Timetal

Folkeskolens fulde fagrække

Der tilbydes undervisning i folkeskolens fulde fagrække. Undervisningen tilrettelægges særligt med hensyntagen til den enkelte elevs indlæringsforudsætning. Lektiehjælp og faglig fordybelse er indregnet i understående fagfordeling.

 

Morgensamling med fælles undervisning

Skolens udgangspunkt er, at eleverne skal undervises i alle skolefag. Mange af disse fag dækker vi i den daglige morgensamling, hvor mange forskellige temaer gennemgås.

Vores elever kender ofte ikke meget til deres kulturelle baggrund. Kurserne har almen viden som overskrift, med særlig vægt på hvad der sker i verden. Vi taler om oversvømmelser og klimaforandringer, om humanisme og flygtninge, om strømninger i samfundet og bander… og meget andet.

 

Dagbehandlingstilbuddet har en undervisningsplan med hele Folkeskolen fagrække

[Fag  og Planer]

Fagrække

Med hensyntagen til den enkelte elevs indlæringsforudsætning

Ugeskema & Individuelle Planer

Fast skema men med fokus på individuelle hensyn til hver elev

Eksamen, prøver og bevis

Alle skal føle de har lykkes