Eksamen · Prøver · Kvalifikationsbevis

 

De fleste af eleverne på Dagskolen arbejder på at tage eksamen, enten på FSA eller HF niveau. Da Dagskolen ikke har eksamensret, har vi gennem flere år opbygget et godt samarbejde med lokale skoler i forhold til eksamen.

 

Folkeskolens Afgangsprøver

De elever som tager FSA prøver går til eksamen på Ulfborg Skole. Undervisningen foregår på Dagskolen og vi laver også pensum og eksamensopgaver, hvilket betyder at pensum kan tilrettelægges så der er sammenhæng mellem det teoretiske og programmet med studierejser, oplevelser osv. Det er en stor fordel for eleverne. Selve eksamen finder sted på Ulfborg Skole i maj/juni hvert år.

Det er muligt at tage alt fra et enkelt FSA fag, til en fuld FSA og i løbet af de første måneder af skoleåret laver vi sammen med hver enkelt elev en god og realistisk plan for dette.

 

HF enkeltfag som selvstuderende

De elever som tager HF bliver tilmeldt netundervisning på VUC i Holstebro. Det betyder at eleven får tildelt en lærer til hvert fag, men al undervisning foregår over nettet. Eleverne laver undervisningen på Dagskolen, men støtte og vejledning fra Dagskolens lærere, og har så en række opgaver/afleveringer i hvert fag som skal sendes til læreren på VUC.

At tage en fuld HF tager typisk 3 år.

 

STU Kvalifikationsbevis

Elever som afslutter en STU uddannelse modtager et kvalifikationsbevis som udarbejdes i samarbejde med UU vejledningen.

[Fag  og Planer]

Fagrække

Med hensyntagen til den enkelte elevs indlæringsforudsætning

Ugeskema & Individuelle Planer

Fast skema men med fokus på individuelle hensyn til hver elev

Eksamen, prøver og bevis

Alle skal føle de har lykkes