Verden er vores klasseværelse

Vi er vilde med studierejser

Studierejser har stor vægt og betydning i skolens samlede program, derfor er der afsat et antal uger hertil pr. år. Antallet af uger kan divergere fra år til år. Eleverne lærer at se og opleve – især ved at komme tæt på mennesker og fænomener.

 

Forberedelse

På skolen lægger vi vægt på, at studierejserne bliver grundigt forberedt gennem studier og foredrag om rejselandene, sikkerhed og evt. besøg. Mange gange er det også relevant at eleverne er med til at skaffe penge til projekter som skal udføres på studierejsen. Disse penge skaffes ved kagebagning, sponsorgaver, havearbejde osv.

 

Rejseprogram

På rejserne skal der være et vel tilrettelagt program med krav om undersøgelser og komme ind på livet af nye mennesker. Typisk indeholder en rejse tre hovedelementer:

  1. At gøre godt. Fx deltage i et projekt i samarbejde med en lokal organisation
  2. Samfundsundersøgelser med studiebesøg, interviews af lokale unge osv. (selvvalgte temaer)
  3. Naturoplevelser. Fx Vandretur i naturpark, rafting eller surfing.

 

Efterbearbejdelse

Efter studierejsen er eleverne med til at efterbearbejde indtrykkene med videre studier, diskussioner og produktion af produkter som hæfte, film, foredrag og udstilling.

Hele denne proces giver mulighed for stor og alsidig udvikling og indlæring for den enkelte elev og for den samlede klasse. Der rykkes ved personligheden for hver studierejse, og eleverne kan huske disse ture i årtier – strabadser, løsninger og overvindelser; de opdager, at der er venlige mennesker overalt, hvor de kommer frem, samt at de bliver bekendt med og optaget af andre kulturer end den kendte.

 

Fagligt udbytte

Fagligt får eleverne meget ud af studierejserne. Ikke kun ved at anvende engelsk og tysk, men også ved at få kendskab, i praksis, til emner som kan relateres til samfundsfag, geografi, historie og kristendom/religion.

 

Internationalt program med studierejser
Tæt på kulturen og udvidelse af horisonten igennem internationalt program

På rejserne skal der være et vel tilrettelagt program med krav om undersøgelser og komme ind på livet af nye mennesker.

Opholdsstedet Jupiter – kun for piger

[Undervisnings metoder]

Undervisnings metode

Undervisningens tre delelementer: Studier, Kurser og Oplevelser

Specialundervisning

Specialundervisning med fokus på den enkelte. Praktisk & teoretisk

Verden er vores klasseværelse

Der skal være et vel tilrettelagt program med mål og krav