Undervisningens metode · Pædagogisk praksis

 

Metodevalg

Skolen ønsker at uddanne eleverne til at blive mennesker, der er i stand til at bruge hovedet klart, hænderne fornuftigt og frem for alt: at holde hjertet varmt.  Lærernes metodevalg er varieret og afvekslende med det formål at gøre undervisningen vedkommende, virkelighedsnær og engagerende.

Undervisningen er tilrettelagt for at give den enkelte elev mulighed for at tage styringen af sin egen uddannelse og udvikling med vejledning og støtte af lærerne. Aktiviteter og temaer som er beskrevet i Årsprogrammet spænder bredt i indhold, igen for at give hver enkelt elev mulighed for at afprøve mange forskellige aktiviteter, og for at stifte bekendtskab med en lang række fænomener, som ikke kun udfolder sig indenfor skolestuens fire vægge.

Nogle elever arbejder fortrinsvis med praktiske projekter og forløb indenfor håndværk såsom tømrer, gartner, kokkefag eller park og anlæg.

 

Undervisningens tre delelementer


Studier

Studierne foregår som individuelt tilrettelagt undervisning. Eleven lægger i samråd med sine lærere sin studieplan og kan i kraft af undervisningsmetoden dygtiggøre sig i de fag og på det niveau, det besluttes.

Kurser
Kurserne foregår som lærerstyret fælles undervisning, enten hele skolen samlet, eller organiseret i klasserne. Her er plads til lærerens morgensamling, foredrag, gennemgange, debat, ekskursioner og drøftelser i klassen af faglig karakter.

Oplevelser
Her har vi oplevelser såsom kortere rejser og /eller ekskursioner, koncerter, sommerteater, sportsstævner m.m. Heri ligger store fællesoplevelser og her tillægges egenoplevelserne ligeledes stor status og værdi. I gennem bearbejdningen af oplevelserne bevidstgøres eleven omkring egne læringsprocesser og lærer at få øje på personlighedsudviklende elementer i skolens program.

Statusmøder
Klasserne holder fælles status hver fredag. Desuden afholder hele skolen halvårsstatus, hvor personligt og fælles udbytte, faglige fremskridt og pædagogiske spørgsmål er til debat.

Mentalisering er fundamentet til undervisningens metode
Her er plads til alle. Undervisningens metode er anerkendende.

[Undervisnings metoder]

Undervisnings metode

Undervisningens tre delelementer: Studier, Kurser og Oplevelser

Specialundervisning

Specialundervisning med fokus på den enkelte. Praktisk & teoretisk

Verden er vores klasseværelse

Der skal være et vel tilrettelagt program med mål og krav