Specialundervisning med fokus på den enkelte

 

Der undervises i alle Folkeskolens fag, men Dagskolen tilbyder flere former for specialundervisning.

 

Små hold

Mage af eleverne modtager undervisning på mindre hold i dansk, engelsk og matematik.
Eleverne har her typisk 10 -12 timer om ugen.

 

Det skal give mening – vi starter med praksis

Nogle elever har et særligt undervisningsprogram, hvor undervisningen er af mere praktisk / håndværksmæssig karakter, evt. kombineret med almindelig undervisning, fx matematik eller engelsk.

I den praktiske undervisning kan eleverne modtage undervisning i de fag som er beskrevet i Årsprogrammet, fx “gartneri og havebrug”, “byggeri og energi”, “skov og park” eller “kost og sundhed”.

De elever har behov for en vekselvirkning imellem dygtiggørelse i skolefag, udflugter og håndværksmæssige fag kan få dette.
Det kan fx være at de skal have en fast udflugtsdag om ugen.

 

Brobygningsforløb

Der er mulighed for brobygningsforløb for nogle af skolens ældste elever, som behøver støtte i forhold til et erhvervsforberedende program og opbygning af større selvtillid.

 

Digitale hjælpemidler

Specialundervisning ved hjælp af computer eller iPad, hvor eleven hjælpes af en talende computer og kan høre den skrevne tekst læst højt. Eleven kan vurdere, om han er tilfreds med sin tekst og korrigere ved hjælp af computerens ordbøger. 

 


Særligt tilrettelagt undervisning

Nogle børn og unge vil af sociale og indlæringsmæssige årsager og med baggrund i tidligere skolemæssige nederlag, have reaktioner imod alt det, der kaldes skole og undervisning.

For disse elever er det selvtillid, der skal bygges op, samt forståelse for, hvad lærdom skal bruges til i praksis – derfor vil det være hensigtsmæssigt i perioder at tilrettelægge undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i aktiviteter som passer til elevernes interesseområder og personlige ressourcer.

 

 

 

Specialundervisning på små hold eller 1:1 som enkeltbarnsundervisning.
Dagskolen tilbyder specialundervisning i små klasser eller 1:1 som enkeltbarnsundervisning.

[Undervisnings metoder]

Undervisnings metode

Undervisningens tre delelementer: Studier, Kurser og Oplevelser

Specialundervisning

Specialundervisning med fokus på den enkelte. Praktisk & teoretisk

Verden er vores klasseværelse

Der skal være et vel tilrettelagt program med mål og krav