En almindelig uge på Dagskolen på Tvind

 

Fast skema men med fokus på individuelle hensyn til hver elev

Det kan være svært at sige hvad en ”almindelig uge” på Dagskolen er. Dels afhænger det fuldstændig af den individuelle plan som hver enkelt elev har, og dels har programmet i løbet af året stor indflydelse på den enkelte uges program.
Men ugen har en fast struktur som starter med fælles morgensamling hver morgen kl. 9 og slutter med fælles rengøring fredag inden frokost. Her kan I se et skema for hvordan en ”almindelig uge” ser ud på Dagskolen.

 

Dagsstruktur

09:00 – 09:45   Fælles morgensamling
10:00 – 13:00   Undervisning i klasserne / Praktiske fag
13:00 – 14:00   Frokost
14:00 – 15:30   Kreative fag / Praktisk undervisning / Undervisning i klasserne

 

 

Ugeplan for en klasse på Dagskolen på Bustrup, en dagbehandlingsskole
Dagskolen på Bustrup er en dagbehandlingsskole

Skorkærvej 8 • 6990 Ulfborg • 28195541 • info@tvind.dk

 Dagskolen på Tvind
Skorkærvej 8
6990 Ulfborg 

info@dagskolen-tvind.dk
 telefon nr: 28195541
cvr nr:  41821310