Budget · Takst

Skolens budget tager udgangspunkt i at der er 10 kommunehenviste elever.  I budgettet er der afsat følgende stillinger:

  • 1       leder
  • 2       lærere
  • 1       pædagog
  • 1       pædagogmedhjælper
  • 0,25  administrativ medarbejder
  • 0,50  vikar

Antallet af ansatte medarbejdere reguleres hvis der er flere eller færre end 10 elever, således at normeringen overholdes.

Takst Dagbehandlingstilbud / Skoletilbud

Månedstakst for 2019 er 29.252 kr. pr. måned

Takst STU

Månedstakst for 2019 er 21.187 kr. pr. måned, forudsat at eleven kan følge normering 1:3.

private sociale tilbud omfatter fx opholdssteder

Skorkærvej 8 • 6990 Ulfborg • 28195541 • info@tvind.dk

 Dagskolen på Tvind
Skorkærvej 8
6990 Ulfborg 

info@dagskolen-tvind.dk
 telefon nr: 28195541
cvr nr:  41821310