Budget · Takst

 

Skolens budget tager udgangspunkt i at der er 10 kommunehenviste elever.  I budgettet er der afsat følgende stillinger:

  • 1       leder
  • 2       lærere
  • 1       pædagog
  • 1       pædagogmedhjælper
  • 0,25  administrativ medarbejder
  • 0,50  vikar

Antallet af ansatte medarbejdere reguleres hvis der er flere eller færre end 10 elever, således at normeringen overholdes.

Takst Dagbehandlingstilbud / Skoletilbud

Månedstakst for 2021 er 30.454 kr. pr. måned. 

Takst STU

Månedstakst for 2021 er 21.187 kr. pr. måned, forudsat at eleven kan følge normering 1:3.

[Til sagsbehandlere]

Kære sagsbehandler

Vi giver ikke tabt, bare fordi at plan A ikke lykkes

Elever / målgrupper

Problemstillinger, der kan være typiske for skolens elever

Godkendelse, tilsyn og visitation

Dagskolen på Tvind har driftsoverenskomst med Holstebro Kommune

Takster

Dagbehandlingstilbud / Skoletilbud & STU

Kørselsordning

Særligt tilbud til omkringliggende kommuner

Ledige pladser

Dagbehandling i Holstebro Kommune