Visitation

 

Børn / unge til 7. – 9. klasse

Nye elever i den undervisningspligtige alder visiteres gennem PPR i Holstebro Kommune.

 

Ressourceforløb

Jobcenteret kan bevilge ressourceforløb til unge, som fx har brug for et “modningsår”, med henblik op at blive parate til job eller uddannelse.

 

STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

UU vejledningen indstiller til STU uddannelse.

 

Andre unge

Dagskolen, i samarbejde med fx Ungdomshøjskolen PTG, visiterer andre unge til undervisningsforløb på skolen, fx HF enkeltfagsundervisning, dansk for udlændinge, osv.

 

Kontaktoplysninger

Daglig leder Birthe Nørskov
tlf. 23 60 60 75
birthe@dagskolen-tvind.dk

Visitation / match af målgruppe til Opholdsstedet Jupiter.

Daglig leder Birthe Nørskov

Skorkærvej 8 • 6990 Ulfborg • 28195541 • info@tvind.dk

 Dagskolen på Tvind
Skorkærvej 8
6990 Ulfborg 

info@dagskolen-tvind.dk
 telefon nr: 28195541
cvr nr:  41821310