Godkendelse & Tilsyn

Dagskolen på Tvind har driftsoverenskomst med Holstebro Kommune som også fører tilsyn.

Visitation

Børn / unge til 7. – 9. klasse

Nye elever i den undervisningspligtige alder visiteres gennem PPR i Holstebro Kommune.

Ressourceforløb

Jobcenteret kan bevilge ressourceforløb til unge, som fx har brug for et “modningsår”, med henblik op at blive parate til job eller uddannelse.

STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

UU vejledningen indstiller til STU uddannelse.

Andre unge

Dagskolen, i samarbejde med fx Botilbuddet PTG, visiterer andre unge til undervisningsforløb på skolen, fx HF enkeltfagsundervisning, dansk for udlændinge, osv.

 

Kontaktoplysninger

Daglig leder Birthe Nørskov
tlf. 23 60 60 75
birthe@dagskolen-tvind.dk

 

[Til sagsbehandlere]

Kære sagsbehandler

Vi giver ikke tabt, bare fordi at plan A ikke lykkes

Elever / målgrupper

Problemstillinger, der kan være typiske for skolens elever

Godkendelse, tilsyn og visitation

Dagskolen på Tvind har driftsoverenskomst med Holstebro Kommune

Takster

Dagbehandlingstilbud / Skoletilbud & STU

Kørselsordning

Særligt tilbud til omkringliggende kommuner

Ledige pladser

Dagbehandling i Holstebro Kommune