Tvind Internationale Skolecenter · Miljøet på Tvind

 

International hverdag

Her er plads til næsten alle, uanset baggrund og forudsætninger. Kombinationen af unge voksne med masser af personligt overskud – i form af de lærerstuderende på Det Nødvendige Seminarium, og unge med særlige behov på bl.a. Dagskolen, er rigtig god.

Der tales både dansk og engelsk til dagligt. Henover frokosten er det muligt at få sig en snak på både portugisisk, arabisk eller tysk. Dem som har en fælles interesse – fx volleyball, rapmusik, heste eller upcycling – finder sammen, på tværs af etnicitet, sociale forudsætninger eller alder, og dyrker deres interesse.

Eleverne på Dagskolen har mulighed for at deltage i mange aktiviteter også ud over skoletiden, fx sport, caféaften, musik og meget andet.

 

Hvorfor er der så mange unge fra forskellige lande på Tvind?

Selvom Tvind ligger i Vestjylland, er her blevet talt mange sprog lige siden de allerførste busrejsers tid i 70’erne. Dengang var højskoleelever og lærerstuderende for det meste danske og skandinaviske unge, der var levende interesserede i den verden, som det endnu ikke var særligt almindeligt at rejse ud i.

Nogle af de mennesker, de mødte i forbindelse med deres rejser til Asien, Afrika og Sydamerika, besøgte også Tvind, fx i forbindelse med internationale sommerlejre.

Siden hen har mange unge i resten af Europa opdaget, at tage en ret usædvanlig læreruddannelse på Det Nødvendige Seminarium. Det er også mulig at uddanne sig til ”Development Instructor” – udviklingsarbejder, fx på Den Rejsende Højskole Lindervold ved Faxe.

Mange af de unge, der søger disse uddannelser i dag, gør det med samme motivation som altid: de er levende interesserede i verden og vil gerne deltage på projekter, hvor de kan komme til at gøre nytte, de vil gerne blive dygtigere – og de vil gerne have masser af oplevelser i fællesskab med andre.

Mennesker fra hele verden på Tvind Internationale Skolecenter
Tvind Internationale Skolecenter ligger tæt på Vesterhavet

[Samarbejde]

Tvind Internationale Skolecenter

Miljøet på Tvind

Forældre · Familier · Bosteder · Plejefamilier

“Trekløveret” eleven, omsorgspersoner og skolen arbejder sammen

UU vejledningen

Vi arbejder sammen med UU vejledningen i Holstebro Kommune

Jobcenter

Ressourceforløb aftales med Jobcenteret i Holstebro

Tværfagligt samarbejde

Primært bostederne / familierne hvor de bor, samt psykolog, UU vejledning...

VUC Holstebro