Historien om Tvind

 

Navnet Tvind

På gamle kort er “Tvind bro” afmærket der hvor dagens Skorkærvej krydser Madum Bæk. Lige ved Tvind bro lå indtil 1972 Tvindgården, som fik sit navn fordi Madum bæk snoede sig lige dér, altså “tvindede” på den lokale dialekt.

 

Tvindskolerne

I sensommeren 1972 startede Det Nødvendige Seminarium sit virke på matriklen ved Tvind bro. Seminariet har uddannet lærere lige sided. Den Rejsende Højskole kom til et år senere, og flere skoler kom til i løbet af ’70erne og ’80erne: Tvind Efterskole, Praktisk Teoretisk Grundkursus, Den Internationale Efterskole, Den Rejsende Højskole på Sejrens Vej – Frontline Institute, Tvind Håndarbejdsskole og flere.

 

Skolesamvirket Tvind

Op i gennem ’70erne og ’80erne startedes flere skoler landet over,  baseret på de pædagogiske principper som udvikledes på de første tvindskoler.  Disse efterskoler, højskoler, friskoler, søfartsskole, småskoler, husholdningsskoler og håndarbejdskole, skoler gik under fællesbetegnelsen Skolesamvirket Tvind.

Skolesamvirket Tvind var et pædagogisk og kulturelt samarbejde mellem selvstændige skoleinstitutioner. Skolesamvirket Tvind var ikke en juridisk organisation i den forstand. De forskellige institutioner var selvstændige juridiske enheder som havde det til fælles at de praktiserede den samme slags pædagogik, samt at de fleste af skolerne lejede bygninger af Fælleseje.  De fleste af medarbejderne på skolerne var med i Lærergruppen, og kendte derfor hinanden privat.

Folketinget vedtog i 1996 en særlov, som fratog 32 navngivne skoler deres statsstøtte. Særloven blev senere kendt grundlovsstridig i højesteret. De fleste af skolerne lukkede i løbet af få år, og Skolesamvirket Tvind ophørte at eksistere.

 

Hvad er Tvind i dag?  Om et kulturelt og pædagogisk netværk

Efter særloven (som senere blev kendt grundlovsstridig af højesteret) og den efterfølgende lukning af de statsstøttede skoler, valgte mange af de nu arbejdsløse lærere fra Lærergruppen at starte andre former for institutioner, fx opholdssteder, botilbud og private grundskoler. En del årlige traditioner fra det tidligere skolesamvirke blev holdt i hævd, fx en klassisk koncert, et sportsstævne og et teaterstævne.

Stederne har den dag i dag et pædagogisk og kulturelt samarbejde i hvad man bedst kan betegne som et uforpligtende, decentralt netværk.

 

Hvad er Tvind i dag?  Om en matrikel i Jylland

Stedet Tvind ved Ulfborg i Vestjylland huser følgende institutioner og aktiviteter:

Til daglig omtaler vi ovenstående institutioner som ”Tvind Internationale Skolecenter”.

 

Tvinds historie

Der er  ikke ret meget at finde i arkiverne om den bondegård som lå der hvor Madum Bæk tvinder.

 

Tvind Internationale Skolecenter fra luften - Tvinds historie begynder her i 1972

Tvind Internationale Skolecenter fra ballonen

[ · Fakta om Tvindkraft]

  • Tvindkraft ligger også på Tvind
  • Tvindkraft er en veteranmølle som har produceret grøn strøm siden 1978
  • Tvindkraft var med sine 54 meter verdens største mølle i mange år
  • Tvindkraft blev malet i rød-hvide farver i år 2000, designet af Jan Utzon

[Materiale – Om Tvind]

Fakta om Tvind / FAQ

Her er nogle ofte stillede spørgsmål om “Tvind”

Årsprogram & Pjecer

for Dagskolen i Tvind

Tvind Nyt

Nyhedsbrev fra Skolecenteret i Tvind