Formål · Dagskolen på Tvind

 

Dagskolen på Tvind tilbyder teoretisk og praktisk undervisning for børn og unge fra 7. til 11. klasse, samt HF undervisning  for privatister og individuelt tilrettelagte STU uddannelser. Skolen er fremtidsrettet, og der lægges vægt på et humanistisk menneskesyn. Vi ser det som skolens opgave, at eleverne på sigt lærer at være herre i eget hus.

Solide faglige kundskaber, parathed til omstilling, vilje til selv at ville tilegne sig viden, produktivitet, ansvarlighed og medmenneskelighed er nogen af nøglebegreberne hertil. Vi ser det som skolens opgave, at eleverne lærer naturen at kende, og at de lærer at færdes hjemmevant i den. Vi ser det også som skolens opgave at arbejde på at afhjælpe, at ressourcesvage elever marginaliseres.

Skolens program tilrettelægges sådan, at eleverne kommer til at stå i situationer, hvor deres kræfter hver for sig og sammen med hinanden er afgørende, samt at programmet fokuserer på elevens stærke sider. Hver enkelt elev omfattes med respekt, og i undervisningen tages der hensyn til elevernes forskellige forudsætninger, behov og udviklingsmuligheder.

Det er således også skolens formål at hjælpe elever med særlige vanskeligheder – det være sig socialt eller fagligt – med at få en sådan uddannelse – skolemæssigt, socialt og personligt, at de kan få en værdig plads i samfundet. De unge skal have muligheder og udfordringer, så de kan få mod på livet og muligheder for at skabe sig det liv, de gerne vil leve.

Danmarks flotteste opholdssted har også superflotte værelser!

De unge skal have muligheder og udfordringer, så de kan få mod på livet og muligheder for at skabe sig det liv, de gerne vil leve.

Hvem laver vi skole for?

  • Elever som går i 7. – 9. klasse
  • Unge som tager STU
  • Unge som tager netbaseret HF Enkeltfag
  • Unge som ønsker at lære mere om Global Goals i teori og praksis
  • Unge som skal have introduktionsforløb til et liv i Danmark, inkl. undervisning i dansk som 2. sprog

Skorkærvej 8 • 6990 Ulfborg • 28195541 • info@tvind.dk

 Dagskolen på Tvind
Skorkærvej 8
6990 Ulfborg 

info@dagskolen-tvind.dk
 telefon nr: 28195541
cvr nr:  41821310