En almindelig uge på Dagskolen på Tvind

 

Fast skema men med fokus på individuelle hensyn til hver elev

Det kan være svært at sige hvad en ”almindelig uge” på Dagskolen er. Dels afhænger det fuldstændig af den individuelle plan som hver enkelt elev har, og dels har programmet i løbet af året stor indflydelse på den enkelte uges program.
Men ugen har en fast struktur som starter med fælles morgensamling hver morgen kl. 9 og slutter med fælles rengøring fredag inden frokost. Her kan I se et skema for hvordan en ”almindelig uge” ser ud på Dagskolen.

 

Dagsstruktur

09:00 – 09:45   Fælles morgensamling
10:00 – 13:00   Undervisning i klasserne / Praktiske fag
13:00 – 14:00   Frokost
14:00 – 15:30   Kreative fag / Praktisk undervisning / Undervisning i klasserne

 

Individuelle planer · Eleven i fokus

Ved skoleårets start lægges en individuel studieplan for hver enkelt elev med mål og delmål.  Lærerne hjælper med at lægge planer, tilpasse aktiviteterne når der er behov for det, og holde fast i ambitionerne.

Nogle elever har vanskeligt ved at overskue deres skolearbejde og skal have meget støtte, andre er mere selvhjulpne og bruger lærerne som vejledere og konsulenter.

Nogle elever har fx fitness, fodbold, musik eller madlavning på programmet en stor del af skoledagen – hvis det er det som passer bedst i en periode. På Dagskolen er der mulighed for at tage eksamen på FSA, FS10 og HF niveau. Skolen tilbyder også den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU.

 

[Fag  og Planer]

Fagrække

Med hensyntagen til den enkelte elevs indlæringsforudsætning

Ugeskema & Individuelle Planer

Fast skema men med fokus på individuelle hensyn til hver elev

Eksamen, prøver og bevis

Alle skal føle de har lykkes