Individuelle planer · Eleven i fokus

 

Individuelle studieplaner

Ved skoleårets start lægges en individuel studieplan for hver enkelt elev med mål og delmål.  Lærerne hjælper med at lægge planer, tilpasse aktiviteterne når der er behov for det, og holde fast i ambitionerne.

Nogle elever har vanskeligt ved at overskue deres skolearbejde og skal have meget støtte, andre er mere selvhjulpne og bruger lærerne som vejledere og konsulenter.

Nogle elever har fx fitness, fodbold, musik eller madlavning på programmet en stor del af skoledagen – hvis det er det som passer bedst i en periode. På Dagskolen er der mulighed for at tage eksamen på FSA, FS10 og HF niveau. Skolen tilbyder også den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU.

 

Mobbefrit miljø og social diversitet er noget vi arbejder hårdt for.
Respekt fo den enkelte sikrer mobbefrit miljø. Social diversitet er noget vi holder meget af.

Skorkærvej 8 • 6990 Ulfborg • 28195541 • info@tvind.dk

 Dagskolen på Tvind
Skorkærvej 8
6990 Ulfborg 

info@dagskolen-tvind.dk
 telefon nr: 28195541
cvr nr:  41821310