Fagrække · Læseplan · Timetal

Folkeskolens fulde fagrække

Der tilbydes undervisning i folkeskolens fulde fagrække. Undervisningen tilrettelægges særligt med hensyntagen til den enkelte elevs indlæringsforudsætning. Lektiehjælp og faglig fordybelse er indregnet i understående fagfordeling.

 

Morgensamling med fælles undervisning

Skolens udgangspunkt er, at eleverne skal undervises i alle skolefag. Mange af disse fag dækker vi i den daglige morgensamling, hvor mange forskellige temaer gennemgås.

Vores elever kender ofte ikke meget til deres kulturelle baggrund. Kurserne har almen viden som overskrift, med særlig vægt på hvad der sker i verden. Vi taler om oversvømmelser og klimaforandringer, om humanisme og flygtninge, om strømninger i samfundet og bander… og meget andet.

 

 

 

Dagbehandlingstilbuddet har en undervisningsplan med hele Folkeskolen fagrække

Skorkærvej 8 • 6990 Ulfborg • 28195541 • info@tvind.dk

 Dagskolen på Tvind
Skorkærvej 8
6990 Ulfborg 

info@dagskolen-tvind.dk
 telefon nr: 28195541
cvr nr:  41821310