Miljøet og skolerne på Tvind

Her er plads til næsten alle, uanset baggrund og forudsætninger. Kombinationen af unge voksne med masser af personligt overskud - i form af de lærerstuderende på Det Nødvendige Seminarium, og unge med særlige behov på bl.a. Dagskolen, er rigtig god. Der tales både dansk og engelsk til dagligt. Henover frokosten er det muligt at få sig en snak på både portugisisk, arabisk eller tysk. Dem som har en fælles interesse – fx volleyball, rapmusik, heste eller upcycling – finder sammen, på tværs af etnicitet, sociale forudsætninger eller alder, og dyrker deres interesse. Eleverne på Dagskolen har mulighed for at deltage i mange aktiviteter også ud over skoletiden, fx sport, caféaften, musik og meget andet.