Om STU

... for dig som har brug for et praktiskt STU forløb som er tilpasset lige præcis dig. 

Unge som ikke kan tage en ungdomsudddannelse fx på teknisk skole fordi de har ADHD eller har andre udfordringer som gør, at de ikke kan trives der, kan få bevilget en STU uddannelse.

Du kan tage STU uddannelse på Dagskolen på Tvind. STU programmet bliver tilpasset sådan at det passer til lige netop til dig. Se mere om de forskellige muligheder for STU på Tvind her.

Det er din UU vejleder som sammen med dig, laver en plan for hvor du skal tage din STU, og hvilke mål du skal arbejde med. Hvis du vil tage en STU på PTG, skal du derfor kontakte din UU vejleder.

Skal du i gang med en STU uddannelse?
På Tvind har du mulighed for at være med på mange forskellige produktioner. Vi tager udgangspunkt i hvad du gerne vil i gang med, og så bygger videre derfra. Vi har for eksempel en byggerilinje, mekanikerværksted og storkøkken.Du kommer til at gå sammen med uddannede håndværkere og fagfolk og du får rigtige arbejdsopgaver ligesom på en hvilken som helst anden arbejdsplads. I vores forskellige produktioner gælder det om at lære, hvordan man anvender de forskellige redskaber og du er også med til at planlægge den arbejdsopgave, vi udfører. Hvid du er med på “Skov og Park” holdet får du mulighed for at øve dig i at bruge vores forskellige maskiner, fx. traktor, græsslåmaskiner og rendegraver.

Du skal lære praktiske færdigheder
Undervisningen på vores produktioner er det man kalder erhvervsrettet. Det betyder, at du opnår direkte kompetencer, som du kan anvende senere i din uddannelse eller beskæftigelse indenfor det håndværksmæssige eller praktiske felt. For at blive dygtig til håndværksmæssige og praktiske ting har du brug for at øve dig. Du er nødt til at prøve igen og igen, før du bliver god til det. Når du er færdig med din uddannelse hos os, har du lært nogle færdigheder, som du kan bruge fremover. For eksempel er flere af vores elever påbegyndt teknisk skole, efter at de i et par år har øvet sig på et håndværk hjemme på Tvind. Det er vigtigt, at du kan nogle ting, når du senere skal ud og finde arbejde. Vi viser dig, hvordan man gør og du får lov til at øve dig, indtil du får det lært.

Du skal udrette noget
Det er dejligt, at være med på en produktion. Du er med til at lave noget, og du kan med det samme se resultatet af dit arbejde. Så opdager du, at du faktisk kan en hel masse. At producere giver en god selvtillid og et godt selvværd, fordi du ser, hvad du er i stand til. Hverdagen i produktionerne er en god arbejdsform. Det er for de fleste en positiv oplevelse at udføre nogle arbejdsopgaver sammen med de andre. Det kan være opgaver, hvor vi sammen skal anstrenge os og klare noget, der er svært. Når dagen er slut, kan vi nyde resultatet af vores arbejde.

Du kan lære at rejse - hvis du vil
Du lærer meget at af fjerne blikket fra din egen navle, og komme ud i den store vide verden. Din horisont bliver udvidet - det vil sige at du ser og oplever mange nye ting som du aldrig ellers ville kunne forestille dig. Det gør at man vokser som person, man bliver klogere på sig selv, mere selvsikke og måske modigere.

Du lærer engelsk “helt automatisk”
På Tvind er mange mennesker fra hele Europa. De snakker engelsk sammen. De er rigtig flinke, og de tager sig ikke af at du måske er supergod til engelsk i begyndelsen. De har heller ikke været vant til at snakke engelsk i begyndelsen - så de kender det godt! Inden du kan se dig om snakker du engelsk med dem - på volleballbanen, i spisesalen eller til tirsdagscafé. Det går helt af sig selv.

Du kan godt tage et par 9. klasses fag
- hvis du synes du har mod på det. Det er også muligt at tage HF enkeltfag. 

Du kan også inkludere din fritidsinteresse i din STU plan
Fx karate, brætspil eller andre klubaktiviteter “ude i byen”. Det gælder fx hvis din STU plan indeholder mange mål indenfor social træning.

Du har god kontakt til din lærer
Vi går for det meste sammen i små grupper med en lærer og to - tre unge. Vi har det godt sammen i gruppen og der bliver mulighed for at gå og snakke om alt muligt. Vi behøver ikke at forholde os til en masse mennesker og kan koncentrere os om den opgave, vi skal klare sammen. En vigtig del af undervisningen i produktionerne er en tæt kontakt til en voksen, som du kan stole på og som tager sig tid til dig. Læreren viser dig stille og roligt, hvordan det skal gøres. Du kan spørge om alt og behøver ikke at være bange for, at der er andre, der griner af dig.

Mange af vores elever har haft mange nederlag før de er startet hos os. De føler, at de ikke duer til noget. For mange af dem er en hverdag i produktionerne, et vendepunkt for dem. Stille og roligt ser man resultatet af sit arbejde og får en masse succesoplevelser. Det er et langt sejt træk at skifte identitet fra at være den, der ikke duer til noget, til at være den, der er dygtig til noget. Når du er færdig med din uddannelse hos os, har du således fået vendt det negative billede du eventuelt havde af dig selv og fået opbygget dit selvværd og din selvtillid.

Du bliver dygtigere med tiden og kan tage mere ansvar
Når du har været et stykke tid på den samme produktion, har du efterhånden lært en masse. Så kan du sikkert selv se, hvad der skal gøres og hvordan en opgave skal løses. Efterhånden som du bliver dygtigere får du mere og mere ansvar og du får lov til selvstændigt at løse opgaver og få ansvaret for at passe et område. Hvis du på den måde får overladt ansvaret for et område, så er du allerede begyndt at tage ejerskab. At tage ejerskab, betyder at lade som om, at du ejer noget. Så skal du selv passe på tingene, som om det var dine. I vores produktioner lærer du også at tage ejerskab. Det er en meget vigtig ting at kunne, når du en dag skal have et job. En arbejdsgiver vil nemlig gerne have en medarbejder, der selvstændigt kan passe et område. I vores produktioner bliver du parat til ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Du gennemgår en stor personlig og faglig udvikling, hvor du vokser i selvværd og erhverver dig direkte kompetencer. På den måde bliver du i stand til at tage ansvar for dig selv og forsørge dig selv.

ballon   traktor  MBN

 

Tilbuddet
Formålet med uddannelsen afhænger den enkelte unges behov. Det kan være at opdage og udvikle slumrende kompetencer, at få erhvervsmæssig erfaring, at få udviklet sociale kompetencer, at lære at stole på egne kræfter – og lære hvad man skal have hjælp til. Eller helt enkelt at blive afklaret på egne evner og ressourcer, således at planlægningen for fremtiden bliver så kvalificeret som muligt. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Uddannelsen tilrettelægges efter hver enkelt elevs behov, og indeholder elementer fra følgende uddannelsesmæssige områder:

 1. Almen færdighedstræning
 2. Målrettet kapacitetsudvikling
 3. Praktik og beskæftigelsesmæssig afklaring

Almen færdighedstræning
Formålet er at sætte eleven i stand til at håndtere deres egen tilværelse:

 • Træning i at mestre hverdagens krav: husholdning, økonomi og styr på basale personlige forhold.
 • Opbygning af socialt netværk, udvikling af sociale kompetencer, herunder træning i konfliktløsning og god takt og tone.
 • Opdyrkning af sunde vaner og gode fritidsinteresser, f.eks. fodbold, løbetræning, sport i øvrigt, ballonflyvning, sang, teater eller andet.
 • Kurser og faglig viden om samfundsforhold, ret og pligt, kulturmøder, praktisk matematik, praktisk dansk, budgetlægning, etik og anden relevant almendannende undervisning.


Målrettet kapacitetsudvikling
Med udgangspunkt i den enkelte elevs interesser, evner og potentialer indebærer dette undervisning i og/eller træning indenfor specifikke områder, f.eks.:

 • Arbejdsmarkedsforhold
 • Beskæftigelsesmæssige færdigheder (f.eks. rengøringskursus, navigation med GPS, betjening af parkmaskiner, håndtering af værktøj, filmredigering, mm. )
 • Erhvervelse af kørekort til knallert / traktor / bil
 • Rejseerfaring og horisontudvidelse. Der er mulighed for at deltage i projekt- og studierejser til bl.a. Malawi og USA.
 • Sprog, f.eks. dansk, engelsk eller tysk, med vægt på det mundtlige. Alle tre sprog er udbredte i det internationale miljø på Tvind.
 • Andre fag med henblik på aflæggelse af FSA eller FS10 enkeltfag (dansk, regning og matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi).
 • Drama / kunst / musik og andre kreative fag

Praktik og beskæftigelsesmæssig afklaring
Formålet er at give eleverne mulighed for at prøve kræfter med ”det virkelige liv”, og give dem mulighed for at blive afklarede på hvad de skal beskæftige sig med i fremtiden. Aktiviteter i denne forbindelse er f.eks.

 • Praktikophold i virksomheder og institutioner, med henblik på at få erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads.
 • Træning på Praktisk Linje – Skov og Park (på Dagskolen på Tvind), herunder pasning af plantage, brændeproduktion, flishugning, pasning af græsplæner, bede og andre udendørsarealer.
 • Træning på Praktisk Linje – Håndværk (på Dagskolen på Tvind), herunder praktiske projekter såsom ombygninger og nybygninger samt vedligeholdelsesopgaver.
 • Kortere eller længere forløb på Humanitær Linje som beskæftiger sig med humanitært arbejde i Danmark og Afrika, herunder indsamlinger, arbejde med brugt tøj, praktik i genbrugsbutik, besøg på ældrecentre osv. samt læring om internationale forhold og om det humanitære menneskesyn.
 • Individuelt tilrettelagte praktiske projekter og forløb for de elever som særligt har behov for dette, enten på Tvind eller i lokalområdet, eventuelt i en 1:1 normering.

Målgruppen
Vi henvender os til unge mellem 16 og 25 år som har personlige, sociale og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder:

 • Unge der ikke er i stand til at håndtere egen tilværelse.
 • Ensomme, kaosramte, ude af stand til at klare det mest basale – osv.
 • Socialt udsatte unge og dem de andre ikke vil lege med. Marginaliseringstruede pga. manglende sociale kompetencer.
 • Psykisk svage med behov for inkluderende og trygge rammer.
 • Unge af anden etnisk baggrund end dansk – som af forskellige årsager ikke magter at gennemføre en af de gængse ungdomsuddannelser.
 • Sentudviklede unge som har brug for længere tid til at udvikle deres kompetencer, til at oparbejde erfaringer og opnå en større grad af modenhed.

Skolen har gode faciliteter:

 • Stor park og plantage – med masser af plads til projekter af forskellige slags
 • Maskinpark med traktorer, flishugger, brændekløver, og alt andet tilbehør til at passe skov og park
 • Computer til hver elev og andre digitale hjælpemidler, trådløst netværk mm.
 • Moderne bibliotek med de nyeste bøger.
 • Egen vindmølle, Tvindkraft, med mulighed for at tage ”vindmøllekørekort”.
 • Sportshal, fitnesscenter, fodboldbane, beachvolleybane, U-pipe…
 • Tømrerværksted og rigtig mange praktiske projekter der venter.
 • To varmluftballoner med tilhørende piloter – mulighed for at lære alt om ballonflyvningens kunst.
 • Moderne trykkeri til fremstilling af plakater og andre trykte produkter.
 • Køkken med madproduktion og bageri – masser af praktikmuligheder.
 • Semi-professionelt lydstudie
 • Kunstværksted
 • Skulpturpark med fortrinsvis afrikanske skulpturer.
 • Minibusser og andre køretøjer således at det aldrig er problematisk at tage på udflugt.
 • Mange kontakter i lokalområdet men også i Norge, England, USA og Afrika – for kortere eller længere studiebesøg og praktikophold.
 • Et inkluderende og rummeligt internationalt miljø med mulighed for at få venner fra nær og fjern (vores nærmeste nabo er Det Nødvendige Seminarium med lærerstuderende fra hele Europa).
 • Og sidst men ikke mindst:
  En flok lærere der er vilde med at uddanne og udvikle unge mennesker af alle slags. Vi har stor erfaring med målgruppen, er besiddelse af en stor portion livsmod og kender til både det lange, seje træk og nødvendigheden af at prøve noget nyt når der er behov for det. Fleksibilitet, rummelighed og vedholdenhed – det er os.