Eksamen og prøver

De fleste af eleverne på Dagskolen arbejder på at tage eksamen, enten på FSA eller HF niveau.De fleste af eleverne på Dagskolen arbejder på at tage eksamen, enten på FSA eller HF niveau. Da Dagskolen ikke har eksamensret, har vi gennem flere år opbygget et godt samarbejde med lokale skoler i forhold til eksamen.
De elever som tager FSA prøver går til eksamen på Ulfborg Skole. Undervisningen foregår på Dagskolen og vi laver også pensum og eksamensopgaver, hvilket betyder at pensum kan tilrettelægges så der er sammenhæng mellem det teoretiske og programmet med studierejser, oplevelser osv. Det er en stor fordel for eleverne. Selve eksamen finder sted på Ulfborg Skole i maj/juni hvert år. Det er muligt at tage alt fra et enkelt FSA fag, til en fuld FSA og i løbet af de første måneder af skoleåret laver vi sammen med hver enkelt elev en god og realistisk plan for dette.
De elever som tager HF bliver tilmeldt netundervisning på VUC i Holstebro. Det betyder at eleven får tildelt en lærer til hvert fag, men al undervisning foregår over nettet. Eleverne laver undervisningen på Dagskolen, men støtte og vejledning fra Dagskolens lærere, og har så en række opgaver/afleveringer i hvert fag som skal sendes til læreren på VUC. At tage en fuld HF tager typisk 3 år.