Individuelle planer

Ved skoleårets start lægges en individuel studieplan for hver enkelt elev med mål og delmål. Lærerne hjælper med at lægge planer, tilpasse aktiviteterne når der er behov for det, og holde fast i ambitionerne. Nogle elever har vanskeligt ved at overskue deres skolearbejde og skal have meget støtte, andre er mere selvhjulpne og bruger lærerne som vejledere og konsulenter. Nogle elever har fitness, fodbold eller musik på programmet en stor del af skoledagen – hvis det er det som passer bedst i en periode. På Dagskolen er der mulighed for at tage eksamen på FSA, FS10 og HF niveau. Skolen tilbyder også den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU.