Kort om Dagskolen

En anderledes skole med mange aktiviteter. Fokus på hver elevs individuelle udvikling, fokus på fællesskab og sammenhold, og fokus på international solidaritet.
Dagskolen på Tvind er et tilbud til fortrinsvis unge over 16 år der vil nyde godt af et aktivt og positivt skolemiljø midt i det internationale skolecenter Tvind. Nogle af lærerne er studerende ved Det Nødvendige Seminarium. Dagskolen er altså DNS’ øvelsesskole.
Mange af eleverne på dagskolen kommer fra PTG (Praktisk Teoretisk Grunduddannelse) som er et godkendt botilbud for voksne på Tvind. Andre elever kommer fra lokalområdet, f.eks. fra opholdssteder i omegnen (Casablanca og Apollo). Dagskolen er en lille skole hvor unge med forskellige slags baggrund og forudsætninger går i skole sammen - og hænger sammen i tykt og tyndt.
Ved skoleårets start lægges en individuel studieplan for hver enkelt elev med mål og delmål. Differentiering er et væsentlig aspekt i vores undervisning, og hver elev har kontrol med at  niveau og tempo passer til dem.
Lærerteamet hjælper med at lægge planer, løse og rette opgaver og holde fast i ambitionerne. Nogle elever har vanskeligt ved at overskue deres skolearbejde og skal have meget støtte, andre er meget selvhjulpne og bruger lærerne som vejledere og konsulenter.
Vi er vant til at lave spændende undervising for dem som ellers har opgivet at gå i skole.